מספר זהות
קוד סודילשיחזור סיסמא לחץ : כאן
או התקשרו לתא הקולי 03-9066204 וקבלו סיסמא ב- SMS (לחצו על 6 ואז 1) 

במקרה של תקלה, ניתן לפתוח קריאת שירות ב
מערכת הפניות או ליצור קשר בטל' :
03-9758999 בשעות הפעילות: א-ה 8:00-16:36 

שים לב!

 

על מנת להקל על הסטודנטים בתקופת הרישום ולאפשר רישום מהיר למערכת.
סטודנטים להם פתוחה תקופת הרישום יועברו ישירות למסך הרישום .
על מנת לחזור לצפיה בשאר הנתונים ניתן ללחוץ על בית .
במידה ולא פתוחה תק' רישום תוכנס ישירות לדף הבית.

 

 

 

 

המערכת תומכת בדפדפן מסוג Internet Explorer גרסה 8 ומעלה. כדי להתאימה לדפדפנים אחרים לחצו כאן להנחיות
לצפייה בסרטון אודות המידע האישי לחץ כאן
הנני מתחייב/ת לעשות שימוש במשאבי התקשוב (תקשורת ומחשוב) ובמאגרי המידע של אוניברסיטת אריאל בשומרון בהתאם להוראות האוניברסיטה והכללים המפורסמים ע'י מערך המחשוב. ידוע לי כי ההרשאה שאני מקבל/ת מאוניברסיטת אריאל הינה אישית וכוללת ססמא חסויה.
כמו כן, הנני מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בנתוני ההרשאה והססמא שאינני מורשה להשתמש בהם. ידוע לי שהקצאת משאבי המחשב והתקשורת הניתנים לי, מיועדים ואמורים לשרת את התכליות הרלוונטיות לתחום לימודי באוניברסיטה בלבד ואשא באחריות אישית על כל שימוש חריג שייעשה בהם. ידוע לי כי יש בכוחה של האוניברסיטה לשנות ולהוסיף פרטים (קורסים, מרצים, מועדים וכו') בהתאם לצרכיה והנני מתחייב/ת לקבל שינויים אלו. ידוע לי כי אם ארשם לקורס בעל דרישת קדם טרם סיימתי את הדרישה הקודמת שלו, הקורס יבוטל ממערכת השעות שלי.
ידוע לי כי ייתכנו שגיאות בנתונים וכי בכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים במערכות האוניברסיטה וברשותה לבין הנתונים המופיעים באתר ו/או יודפסו מהאתר, הנתונים הקובעים והנכונים הינם הנתונים המופיעים במערכות האוניברסיטה וברשותה.
אני מקבל/ת את האחריות המלאה במידה ותמצא אי התאמה בין תוכנית הלימודים המחייבת (כפי שמופיעה בידיעון האוניברסיטה או באתר האוניברסיטה) לבין הקורסים אליהם נרשמתי.
ידוע לי כי התנאי לפתיחת קורס הינו מינימום משתתפים, כפי שיקבע על ידי האוניברסיטה.
הנני מתחייב לפעול לפי האמור בנוהל "נוהל שימוש נאות במשאבי מחשוב".